zamknięcie popupu
 lider bezpieczeństwa państwa

Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa 2019 w kategorii Innowacyjny Produkt Wielomodułowy Trenażer Ratunkowy

lider bezpieczeństwa państwa
menu
Skontaktuj się z nami:

+48 14 680 38 16

sekretariat@radzik.com.pl

obrazek wyróżniający
Data publikacji: 06 czerwca 2023

Ślusarstwo Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik w spadku przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 9/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci: Walcarki – zwijarki do blach z napędem hydraulicznym w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY ŚLUSARSTWO PRODUKCJA HANDEL USŁUGI WŁADYSŁAW RADZIK W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0051/20.