zamknięcie popupu
 lider bezpieczeństwa państwa

Nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa 2019 w kategorii Innowacyjny Produkt Wielomodułowy Trenażer Ratunkowy

lider bezpieczeństwa państwa
menu
Skontaktuj się z nami:

+48 14 680 38 16

sekretariat@radzik.com.pl

obrazek wyróżniający
Data publikacji: 02 czerwca 2022

Ślusarstwo Produkcja Handel Usługi Władysław Radzik w spadku, Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin zaprasza do złożenia oferty  na usługę projektową związaną z innowacją marketingową w ramach projektu pn. PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY ŚLUSARSTWO PRODUKCJA HANDEL USŁUGI WŁADYSŁAW RADZIK W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0051/20.